ALPHA LIPID™ LIFELINE™ - SỮA NON NEW ZEALAND NHẬP KHẨU

Chứng nhận chất lượng

Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn vàng Cấp 10 của Viện nghiên cứu sữa non lớn nhất thế giới
Institute of Colostrum Research (ICR)
Giấy phép chứng nhận hoạt tính sinh học tiêu chuẩn Quốc tế
Giấy phép chứng nhận ngành công nghiệp sữa đạt tiêu chuẩn Công nghệ sinh học Quốc tế
Giải thưởng Tập đoàn xuất khẩu nhiều nhất New Zealand
Giấy chứng nhận HALAL chứng nhận sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo) và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất
Giấy chứng nhận bảo hiểm toàn cầu do tập đoàn bảo hiểm Vero xác nhận đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng với số tiền mua bảo hiểm là 20 triệu NZD (tương đương 350 tỉ VNĐ)